SBÍRKA POTRAVIN

Sbírka potravin se koná dvakrát ročně, a je to jedinečná příležitost, jak pomoct potřebným. Svým nákupem komodit ze seznamu "Co nakoupit", v obchodním domě ve Vašem blízkém okolí, nám pomůžete k vytvoření komplexních balíčků potřebným.

Více informací naleznete na webových stránkách Sbírky potravin.


VÝDEJNY POTRAVIN

Jsme partnerem projektu z programu Operační program Zaměstnanost plus (dále jen "OPZ+") ze dne 14. 4. 2023 na realizaci projektu Výdejny potravinových bank v ČR registrační číslo CZ.03.02.02/00/22_100/0001396, priorita OPZ+: 2. Sociální začleňování (dále jen "projekt"), který realizuje Česká federace potravinových bank z.s.

Projektem, který zahajujeme k 01.07.2023, jsme zavázáni uskutečnit distribuci potravinových balíčků pro osoby v nepříznivé životní situaci na předem domluvené výdejní místo, v domluvené četnosti a v domluveném počtu.


POMPO

Projekt "Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám III" s registračním číslem CZ.03.04.01/00/22_010/0001326 je projektem financovaným z prostředků Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) prostřednictvím Operačního programu potravinové a materiální pomoci a státního rozpočtu ČR (evropský podíl financování činí 85 % a národní podíl činí 15 %). Počátek realizace projektu je 01.05.2023 a realizace bude trvat až do 30.04.2026.


SKLAD POTRAVINOVÉ BANKY CENTRAL, Z.S.

Projekt "Pořízení vlastního skladu Potravinové banky Central, z.s," s registračním číslem CZ.05.3.29/0.0/0.0/22_162/0015468 je projektem financovaným z prostředků Evropské unie - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu životního prostředí.

PODPORUJÍ NÁS