SBÍRKA POTRAVIN

Sbírka potravin se koná dvakrát ročně, a je to jedinečná příležitost, jak pomoct potřebným. Svým nákupem komodit ze seznamu "Co nakoupit", v obchodním domě ve Vašem blízkém okolí, nám pomůžete k vytvoření komplexních balíčků potřebným.

Více informací naleznete na webových stránkách Sbírky potravin.

POMPO

Projekt "Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II" s registračním číslem CZ.30.X.X/0.0/0.0/16_004/0000008 je projektem financovaným z prostředků Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) prostřednictvím Operačního programu potravinové a materiální pomoci a státního rozpočtu ČR (evropský podíl financování činí 85 % a národní podíl činí 15 %).

PODPORUJÍ NÁS